La revista escolar Tot i Res apareix per primer cop el gener de l’any 1985. Segons diu la seva primera portada, era una publicació bimensual i preparada pel 8è nivell. Va néixer tant com una forma de divulgació d’allò que es feia a l’escola com per fomentar entre l’alumnat el gust per l’escriptura i la pràctica de diferents tipologies textuals de forma funcional. (…)Continuar llegint …